Konton med överförmyndarspärr

Du som ställföreträdare ska se till att alla konton utom transaktionskontot har en överförmyndarspärr.

Genom att försäkra dig om att du bara har tillgång till ett transaktionskonto kan du skydda dig själv mot misstanke om förskingring. Du ordnar detta på banken. 

Om du är god man så har din huvudman alltid tillgång till alla sina konton och kan använda sina pengar som han eller hon vill, spärren gäller alltså för dig som god man. Om du är förvaltare har din huvudman inte tillgång till sina konton, spärren gäller er båda.

Uttagsmedgivande


Om du behöver använda pengar som finns på ett spärrat konto behöver du ha ett uttagsmedgivande från överförmynadren. Blankett för att ansöka om detta finns under huvudmenyn "Blanketter & E-tjänster".

Tänk på att ett uttagsmedgivande betyder att du kan ta ut pengarna från det överförmyndarspärrade kontot eller tillexempel flytta dem till transaktionskontot. Hjälper du huvudmannen att köpa något för pengarna ska du kunna uppvisa kvitto för överförmydaren.

Du behöver inget tillstånd för att flytta pengar mellan två spärrade konton. Banken kräver ibland att du uppvisar överförmyndarens tillstånd för detta men det är inte ett tillstånd överförmyndaren kan ge då du som ställföreträdare har rätt att göra detta. Hör av dig till oss om det skulle uppstå problem.