Kontakt

Överförmyndarkontoret i Skövde

E-post: ois@skovde.se

Telefon: 0500-49 88 60 Våra telefontider är: Tisdagar 9-11 och Torsdagar 13-15

Adress:
Kungsgatan 19B
54131 SKÖVDE

Boka besök

För att boka ett besök hos överförmyndare i Skövde tar du kontakt med oss via telefon eller e-post för att se vilken dag och tid som passar.

Vi alla har olika arbetsuppgifter och vi tar endast emot bokade besök för att rätt person ska vara på plats och kunna hjälpa dig.

Överförmyndare i respektive kommuner

På kontoret i Skövde besvaras alla verksamhetsfrågor, det är hit du vänder dig om du har frågor.

Vill man komma i kontakt med överförmyndaren i respektive kommuner kontaktar man dem genom kommunen. Besöksadress och kontaktuppgifter hittar man på respektive kommuns hemsida eller genom att vända sig till kommunen.

Nedan listas överförmyndare i respektive kommun. I de fall kommunen har en nämnd står ordförande.

 

Bollebygd          Fia Wickström

Falköping          Erik Kyrkander

Gullspång          Maria Gustafsson

Herrljunga         Gun Carlsson

Hjo                         Eva Torstensson

Svenljunga       Tomas Klug

Skövde                Maria Hjärtqvist

Tibro                    Bengt Ferm

Tidaholm           Tommy Larsson

Tranemo             Driton Bilalli

Ulricehamn       Lena Brännmar

Vårgårda             Göran Hernberger


Om vår samverkan

Överförmyndare i samverkan, Öis grundades den 1 januari 2007 och har sedan starten utökat verksamheten. Idag ingår 12 samverkanskommuner.

Bollebygd, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Hjo, Svenljunga, Skövde, Tibro              Tidaholm, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda           


Tillsynsmyndighet


Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen och föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina barns pengar.

Även om det är överförmyndaren som rekryterar gode män så är överförmyndaren vare sig gode männens arbetsgivare eller överordnade. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet, som god man har man själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om det regelverk som finns och håller i utbildningar för gode män. 


Verksamhet


Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret i Skövde. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.