Tolk

Om en myndighet eller en vårdinrättning närvarar vid ett möte så kan dom ordna en tolk och får stå för kostnaden, exempelvis socialtjänsten. Likaså om huvudmannen eller det ensamkommande barnet bor på ett boende. Hör med myndigheten/vårdinrättningen eller boendet innan.

Träffas ni själva går det bra att boka tolk på egen hand, kontakta då överförmydnaren först för mer information.