Ändring eller avslut av godmanskap

Om godmanskapet eller förvaltarskapet behöver jämkas (ändra omfattning) eller om det ska upphöra görs ansökan om detta hos tingsrätten.