Redovisning

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare ska redovisa din huvudmans ekonomi till överförmyndaren.

Gode mannens eller förvaltarens redovisning av huvudmannens ekonomi består av tre delar. Dessa tre delar är tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning. Tillsammans med års- och sluträkningen beskriver man också vad man hjälpt till med i uppdraget i form av en redogörelse. Läs mer om vardera del i menyn.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckningen lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades.

Årsräkning

Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder. Tillsammans med årsräkningen lämnar du in en redogörelse.

Sluträkning

Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning. Tillsammans med sluträkingen lämnar du in en redogörelse.

Sammanblandning

Det får aldrig förekomma sammanblandning av huvudmannens ekonomiska medel med andra huvudmän eller dina egna medel. Gör man detta innebär det att man får en direkt anmärkning. Det kan även innebära att överförmyndaren beslutar att entlediga dig som ställföreträdare, alltså att du inte får ha kvar uppdraget.
Att låna ut pengar till huvudmannen anses som sammanblandning även om avsikten kan vara god.

Huvudmannens tillgångar

Du som ställföreträdare har inte som främsta uppgift att spara huvudmannens pengar. Det är din uppgift att se till att huvudmannens tillgångar kommer till nytta för hen. Huvudmannens medel ska användas i rimlig omfattning till uppehälle, utbildning, nytta i övrigt samt att huvudmannen får den livsstandard som de ekonomiska medlen tillåter.

Mer information

Du hittar mer information om tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning i menyn under den här rubriken.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda