Tillgångsförteckning

Din första redovisning till överförmyndaren är en tillgångsförteckning över din huvudmans egendom. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och eventuella skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag. Detta så kallade förordnandedatum finns angivet på beslutet från tingsrätten och registerutdraget från överförmyndaren.

Inlämnande

Du ska lämna in tillgångsförteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du fick ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om du av någon anledning inte hinner lämna in tillgångsförteckningen före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Du hittar blankett för tillgångsförteckning till höger. I samband med att du lämnar in den ska du även lämna in en släktutredning.

Mer information

 Information om hur du fyller i tillgångsförteckninegn finns bifogat i blanketten. Du kan även läsa mer om tillgångsförteckning, släktutredning och hur du i övrigt påbörjar ditt uppdrag i välkomstmaterialet för godemän och förvaltare.

Övrigt

Körjournalen använder du för att redogöra för dina bilresor i ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Du skickar in din körjournal tillsammans med en redogörelse vid inlämnande av årsräkning eller sluträkning. Utgifts och inkomstblanketterna kan du använda under året för underlätta för dig själv när du ska göra årsräkning eller sluträking.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda