Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Orsaker till att ett uppdrag avslutas kan vara på grund av att din huvudman klarar sig själv i fortsättningen, att det har blivit ett byte av god man eller förvaltare eller att din huvudman har avlidit.

Observera att överförmyndaren inte får något automatiskt meddelande när en huvudman avlider. Om du hamnar i en sådan situation måste du därför anmäla detta till överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag avslutats. I samband med sluträkningen skickar du också in en körjournal samt en redogörelse, där du beskriver omfattningen av ditt uppdrag under perioden. I redogörelsen anger du också om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte.

Blankett

Blanketter för sluträkning samt redogörelse och körjournal hittar du till höger.

Inlämnande

Sluträkningen och redogörelsen ska vara lämnad till överförmyndaren efter senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Om du inte hinner lämna in din sluträkning inom den tiden måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda