Gåvor

Huvudregeln är förbud för en god man eller förvaltare att ge bort huvudmannens egendom. Undantag från förbudet är gåvor i form av "personliga presenter" så som julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

Om huvudmannen vill ge en gåva

En huvudman som har en god man och anses förstå vad saken gäller får göra vad hen själv önskar med sina tillgångar om hen har har förmåga att ge uttryck för sin egna vilja, samt är medveten om vad gåvan innebär.

Förstår huvudmannen inte vad saken gäller eller inte har kvar sin rättshandlingsförmåga kan personen inte ge gåvor. 

Om din huvudman (medan hen hade sin rättshandligsförmåga kvar och förstod vad saken gällde) uppskattade och brukade ge gåvor i form av julklappar eller födelsedagspresenter så kan det vara skäligt att den godemannen fortsätter med detta. Självklart inom ramen för vad som är rimligt i förhållanden till personens ekonomi. Om huvudmannen har en väldigt begränsad ekonomi är det inte rimligt att fortsätta med gåvor.

Om någon annan än huvudmannen själv köper något så behöver naturligtvis kvitto kunna uppvisas i redovisningen till överförmyndaren. 

Det får anses klart olämpligt att en god man eller förvaltare tar emot gåva/gåvor av sin huvudman.

Om huvudmannen ska ta emot en gåva

I vissa fall när det gäller gåvor ska speciella formkrav uppfyllas. Gode mannen/förvaltaren behöver inhämta överförmyndarens samtycke om gåvan är något av följande:

  • En fastighet
  • En bostadsrätt
  • En tomträtt


Överförmyndarens samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn