Gåvor

Huvudregeln är förbud för en god man eller förvaltare att ge bort huvudmannens egendom. Undantag kan i vissa fall vara gåvor i form av "personliga presenter" så som julklappar och födelsedagspresenter. Läs mer här.

Om huvudmannen vill ge en gåva

En huvudman som har en god man och anses förstå vad saken gäller får göra vad hen själv önskar med sina tillgångar om hen har har förmåga att ge uttryck för sin egna vilja, samt är medveten om vad gåvan innebär.

Förstår huvudmannen inte vad saken gäller eller inte har kvar sin rättshandlingsförmåga kan personen inte ge gåvor. 

Om din huvudman (medan hen hade sin rättshandligsförmåga kvar och förstod vad saken gällde) uppskattade och brukade ge gåvor i form av julklappar eller födelsedagspresenter så kan det i vissa fall vara skäligt att fortsätta med det till nära anhöriga exempelvis. Självklart inom ramen för vad som är rimligt i förhållanden till personens ekonomi. Om huvudmannen har en väldigt begränsad ekonomi är det inte rimligt att fortsätta med gåvor. 

Man kan inte kontakta överförmyndaren för att få godkännande att ge en gåva. Däremot kan överförmyndaren ibland bli indirekt inblandad ifall man ansöker om uttag från spärrat konto för en gåva.

Om någon annan än huvudmannen själv köper något så behöver naturligtvis kvitto kunna uppvisas i redovisningen till överförmyndaren. 

Det får anses klart olämpligt att en god man eller förvaltare tar emot gåva/gåvor av sin huvudman.

Om huvudmannen ska ta emot en gåva

I vissa fall när det gäller gåvor ska speciella formkrav uppfyllas. Gode mannen/förvaltaren behöver inhämta överförmyndarens samtycke om gåvan är något av följande:

  • En fastighet
  • En bostadsrätt
  • En tomträtt


Överförmyndarens samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.