Arvode

Efter att vi har granskat klart års-/sluträkningen så får du ett skriftligt arvodesbeslut. Där står det vem som ska stå för arvodet, kommunen eller huvudmannen. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel.

Generellt om arvoderingen


Som god man eller förvaltare har du rätt att få ekonomisk ersättning för din insats, ett så kallat arvode. Om du vill ha arvode måste du begära det när du lämnar in årsräkningen och redogörelsen. Arvodet betalas ut en gång om året. Det sker efter att årsräkningen och redogörelsen är granskad, förutsatt att allt stämmer.

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Överförmyndaren gör en bedömning av ditt uppdrag och din insats under det år som gått, och fattar efter det ett beslut om hur stort arvode du ska få. Det går inte att säga i förväg hur stort ditt arvode blir, eftersom det beror på flera olika saker. Dels beror det på vilken typ av uppdrag du har, dels på hur omfattande din insats har varit. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar.

Du får inte arvode för uppgifter som inte ingår i ditt uppdrag.

Utbetalning av arvode, läs mer  här.

Var noga med den redogörelse du lämnar till oss och svara på alla frågor så att vi kan hantera din begäran snabbare. Om något speciellt har hänt eller om du har behövt hjälpa till mer än planerat ska du lämna extra upplysningar i redogörelsen.

Arvodet kan räknas som en merkostnad både i handikappersättningen och i merkostnadsersättningen om det är huvudmannen som själv betalar arvodet. Om det är någon annan som står för kostnaden, exempelvis kommunen, räknas arvodet inte som en merkostnad. För mer information gå till Försäkringskassan.