Arvode

Efter att vi har granskat klart års-/sluträkningen så får du ett skriftligt arvodesbeslut. Där står det vem som ska stå för arvodet, kommunen eller huvudmannen. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel.

Generellt om arvoderingen

Som god man eller förvaltare har du rätt att få ekonomisk ersättning för din insats, ett så kallat arvode. Om du vill ha arvode måste du begära det när du lämnar in årsräkningen och redogörelsen. Arvodet betalas ut en gång om året. Det sker efter att årsräkningen och redogörelsen är granskad, förutsatt att allt stämmer.

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Ett ”normalarvode” ligger på runt 7000 - 15 000 kr/år. Överförmyndaren gör en bedömning av ditt uppdrag och din insats under det år som gått, och fattar efter det ett beslut om hur stort arvode du ska få. Det går inte att säga i förväg hur stort ditt arvode blir, eftersom det beror på flera olika saker. Dels beror det på vilken typ av uppdrag du har, dels på hur omfattande din insats har varit. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar.

Du får inte arvode för uppgifter som inte ingår i ditt uppdrag.

Var noga med den redogörelse du lämnar till oss och svara på alla frågor så att vi kan hantera din begäran snabbare. Om något speciellt har hänt eller om du har behövt hjälpa till mer än planerat ska du lämna extra upplysningar i redogörelsen.

 

Arvode, arbetsgivaravgift och skatt

Skövde, Tibro, Falköping, Gullspång, Hjo, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Svenljunga

Om din huvudman är folkbokförd i någon av de ovanstående kommunerna så gäller följande:

Om din huvudman står för arvodet

Du får lyfta pengar från huvudmannens konto när du fått arvodesbeslutet från överförmyndaren, det gäller som uttagsmedgivande.

Du ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till skatteverket och deklarera dessa i en förenklad arbetsgivardeklaration i huvudmannens namn, inom en månad från det att arvodet togs ut.
Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska du betala från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Det ska framgå av arvodesbeslutet hur mycket som ska betalas i arbetsgivaravgift och skatt.

Undantag gäller för ersättning under 1 000 kr per år som du istället tar upp i din egen deklaration.

Vänd dig till skatteverket för mer information och vägledning.

Om huvudmannen står för en del av arvodet
Se informationen ovan, samma sak gäller i det här fallet men endast för den del av arvodet som huvudmannen ska stå för, inte den del som kommunen står för. Det ska framgå av arvodesbeslutet hur stor del av arvodet som betalas av kommunen samt hur mycket som ska betalas i arbetsgivaravgift och skatt.

Vänd dig till skatteverket för mer information och vägledning.

Om kommunen står för hela arvodet
Om det finns särskilda skäl står kommunen för arvodet. Du får då pengar från kommunen och kommunen kommer att betala in arbetsgivaravgift, skatt och göra förenklad arbetsgivardeklaration. Meddela vilket konto ditt arvode ska sättas in på till kommunenens lönekontor (den kommun där din huvudman är folkbokförd).

Karlsborg, Tidaholm, Tranemo

Om din huvudman är folkbokförd i någon av de ovanstående kommunerna så kommer du att få arvode utbetalt från kommunen. Du behöver inte göra någon förenklad arbetsgivardeklaration och betala in arbetsgivaravgift och skatt, kommunen sköter detta. 
Om det enligt arvodesbeslutet framgår att huvudmannen själv ska stå för arvodet så kommer huvudmannen sedan att få en faktura som ska betalas in till kommunen.
Meddela vilket konto ditt arvode ska sättas in på till kommunenens lönekontor (den kommun där din huvudman är folkbokförd).

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda