Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.

Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat, den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.    

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. 

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis 

Du kan ansöka skriftligen eller via e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i några av de kommuner som ingår i vår samverkansorganisation och skriver ut och postar beviset till din folkbokföringsadress.

Skicka ansökan till

Överförmyndare i Samverkan, Kungsgatan 19 B, 541 31 Skövde
eller e-post: ois@skovde.se

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.