Granskning förvaltarskap

Använd  e-tjänsten eller blanketten  om du är förvaltare enligt 11:7 och har blivit tillfrågad av överförmyndaren att skicka in dina synpunkter avseende förvaltarskapet. Du får också tillfälle att framföra om du anser att uppdraget behöver förändras i något avseende. Skicka in ditt svar senast 2 veckor efter du blivit informerad om vår granskning av förvaltarskapet.