Hur lång tid tar det att få en god man?

Här kan du följa processen från ansökan till beslut.

 1. Ansökan
  Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller inte. Första steget blir därför att skicka en ansökan dit. Instruktioner och information om vad som ska bifogas ansökan och vem som kan ansöka finns hos tingsrätten.

 2. Finns förslag på god man eller förvaltare?
  Om tingsrätten anser att ett ställföreträdarskap kan komma att anordnas utifrån det som uppges i ansökan så är det sedan Överförmyndare i samverkans (Öis) uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare om inget eget förslag finns.

 3. Rekrytering
  Finns inget eget förslag får överförmyndaren rekrytera en ställföreträdare. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att finna en ställföreträdare till ett uppdrag. Det går inte att säga hur lång tid men vi strävar efter att det inte ska ta längre tid än ett par månader.

  Om en föreslagen person finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som vill bli ställföreträdare.

  Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

 4. Lämplighetsprövning
  Överförmyndare i samverkan lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren om inte det redan är gjort. Kontroll av belastningsregister, socialregister samt betalningsanmärkningar görs. Det tar ca 1-2 veckor och görs oavsett om det är en anhörig eller inte som ska bli ställföreträdare.

 5. Första möte
  Du får alltid träffa den tilltänkta ställföreträdaren innan uppdraget påbörjas. Vid godmanskap ska du även samtycka (om möjligt) till att personen blir din ställföreträdare.

 6. Åtagande
  När det är bestämt vem som ska bli ställföreträdare så skickar Överförmyndare i samverkan information till tingsrätten om att det finns en person som har åtagit sig uppdraget och att lämplighetsprövningen är godkänd.

 7. Beslut
  Tingsrätten beslutar och du får hem information om när godmanskapet eller förvaltarskapet börjar gälla. Tingsrätten har i regel några veckors handläggningstid.