Skillnaden mellan god man och förvaltare

Som ställföreträdare kan du vara god man eller förvaltare för en person. Vad som ingår i uppdraget skiljer sig inte, men det finns viktiga skillnader gällande vad huvudmannen har för rättshandlingsförmåga.

Godmanskap

Vid ett godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan huvudmannen och den godemannen och det är viktigt att inte göra saker med tillgångarna utan att kommunicera med varandra. I viktiga frågor måste den gode mannen ha sin huvudmans samtycke innan någon åtgärd. Det gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att ta ställning.

Förvaltarskap

Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar men undantag finns. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar exempelvis skuldsätter sig, blir utnyttjad eller slösar bort sina pengar.