Byte av god man

Här har vi samlat det du förväntas göra när en annan ställföreträdare ska ta över ditt uppdrag. Detta gäller oavsett om du själv väljer att begära dig entledigad eller om överförmyndaren har bestämt att ett byte ska genomföras.

Entledigande


Du kan begära dig entledigad från uppdraget om du inte längre vill vara ställföreträdare. Använd blanketten "Begäran om entledigande". Vill du begära dig entledigad i flera uppdrag behöver du lämna in ett entledigande för varje uppdrag.

Befintlig ställföreträdare kvarstår tills en ersättare finns. Överförmyndaren påbörjar sökandet av en ny ställföreträdare så fort vi får in begäran om entledigande.

En eller flera potentiella ersättare kommer att ta kontakt med dig (en i taget) angående mer information om uppdraget samt för att eventuellt träffa huvudmannen. Personen får sedan ta ställning till om hen kan ta sig an uppdraget. 

Det varierar hur lång tid det tar innan du blir kontaktad, skulle det ta längre tid blir du meddelad om våra åtgärder. Vi arbetar för att du ska kunna lämna uppdraget inom en rimlig tid.

Om det finns särskilda omständigheter har överförmyndaren andra åtgärder för att snabba på bytet, till exempel om du är hotad av huvudmannen eller blivit allvarligt sjuk.

Entledigande på Överförmyndarens initiativ


Överförmyndaren kan i vissa fall också informera dig om ett kommande entledigande om vi anser att ett byte behöver ske i ditt uppdrag. Vi informerar i så fall om varför. Det grundar sig ofta i att man på något sätt inte skött uppdraget som förväntat.  När vi har en person som kan ta över uppdraget kan entlediangde ske. 

Informera huvudmannen


Den nuvarande gode mannen eller förvaltaren informerar huvudmannen och dennes nätverk (till exempel anhöriga, socialsekreterare, biståndshandläggare, boendet) om att en annan ställföreträdare ska ta över uppdraget. Detta kan du göra redan innan det står klart vem som ska ta över.

Huvudmannen ska godkänna den nya ställföreträdaren om huvudmannen är över 16 år och förstår vad saken gäller. Detta gäller inte vid förvaltarskap.

När det står klart vem som ska ta över informerar du huvudmannen och dennes nätverk om detta. (Ofta har huvudmannen då redan godkänt personen och vet vem som tar över). 

Lämna sluträkning och redogörelse

När bytet är genomfört och du inte längre är ställföreträdare ska du lämna in sluträkning och redogörelse för uppdraget. Det framgår av beslutet från oss (registerutdraget) från vilket datum den nya ställföreträdare tillträder och ditt uppdrag upphör. Du har en månad på dig från det datum då ditt uppdrag upphörde. 

Läs mer om sluträkningen

Lämna över information och handlingar till den nya gode mannen eller förvaltaren

Du ska lämna över den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren som tar över uppdraget ska kunna fortsätta sköta uppdraget. Det kan röra sig om olika saker som du bedömer är relevant för det fortsatta uppdraget, exempelvis information från bank, försäkringskassan, etc. Du ger inga orginalhandlingar, behöver den nya ställföreträdaren information får kopior tas. 

Spara originalverifikationer i tre år

Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för sin ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta den nya uppdragstagaren ta del av dina originalverifikationer om hen begär det.

Efter tre år ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare.

  • Om huvudmannen då har en ny god man eller förvaltare, ska du överlämna handlingarna till hen.
  • Om huvudmannen inte längre har god man eller förvaltare är det huvudmannen själv som ska ta emot handlingarna.
  • Om huvudmannen avlidit ska handlingarna överlämnas till dödsbodelägare.

    Om exempelvis huvudman eller dödsbodelägare säger att de inte vill ha handlingarna så ska du ändå överlämna dem. De i sin tur får sedan göra vad de vill med dem.

 

 

 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda