Vad ingår i uppdraget?

Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt eftersom olika personer har olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man ofta om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.