Ställföreträdare berättar

Bert-Ola, Margaretha och Ulf delar med sig av sina tankar och erfarenheter i en intervju.

Vad är roligast och vad är svårast?
Hur gör man när man stöter på ett problem?
Hur kan en vanlig vecka som god man se ut?
Hur underlättar man för sig själv?