Ensamkommande barn

 

Barn under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar behöver en god man. Såvida det inte finns någon annan i Sverige som kan agera i föräldrarnas ställe.  Överförmyndarnämnden utser en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Gode mannen är en juridisk ställföreträdare för barnet. Uppdraget upphör när barnet fyllt 18 år.

Uppdraget

Som god man för ett ensamkommande barn ska du exempelvis hjälpa till att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

I dokumenten till höger hittar du mer information om vilka uppgifter godemannen har.

Överförmyndaren har tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till oss hur han eller hon har skött uppdraget. Mer information om det hittar du i menyn.

Om barnet får uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som tingsrätten utser. Vi är skyldiga att informera socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden ska ansöka om det hos tingsrätten. När tingsrätten har utsett en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.