Överklaga beslut från överförmyndaren

Vad kan överklagas?

Ansökan som är ställd till en myndighet och som får avslag går vanligtvis att överklaga. Om du tillexempel är missnöjd över ett beslut vi har tagit angående en ansökan av någon form (Godmanskap, arvode etc.) så kan du överklaga det beslutet. 

Ställföreträdaren kan hjälpa sin huvudman att överklaga ett beslut från överförmyndaren som rör huvudmannen. Ställföreträdaren kan också överklaga sådant som rör sig själv exempelvis arvodesbeslut.

Vart skickas överklagan?

Överförmyndarens beslut överklagas till tingsrätten men ska skickas in till överförmyndaren. Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten men ska skickas in till tingsrätten.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Överklagan måste skickas in inom 3 veckor från det att man tog emot beslutet.

Vad ska finnas med i överklagan?

Det viktigaste är att du i överklagan argumenterar för varför du anser att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut. Skriv även vilken akt eller vilket målnummer det gäller.

För att hovrätten ska ta upp en överklagan krävs ett prövningstillstånd, det innebär att man behöver argumentera för varför hovrätten ska ge prövningstillstånd, tillexempel att det vore av intresse för rättstillämpningen att målet tas upp eller att överförmyndarens beslut är uppenbart fel.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn