Tillstånd från överförmyndaren

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver ansöka om överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman.


Du behöver ansöka om tillstånd för att:

 

 • Ta ut pengar från spärrade konton

 • Köpa eller på annat sätt ta emot aktier

 • Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring

 • Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt

 • Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt

 • Låna ut huvudmannens egendom

 • Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt

 • Ta lån för huvudmannens räkning

 • Göra bodelning med anledning av skilsmässa

 • Göra ett arvskifte

 • Ge understöd till anhöriga

 

Blanketter för detta hittar du här. Informationsmaterial finns bifogat.