Medförmyndare

Om en förälder av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barns tillgångar så kan tingsrätten utse en medförmyndare. Medförmynadaren har då ensam hand om barnets ekonomi. Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket kan göra att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ha hand om.

Uppdraget som medförmyndare

 

Om du är eller vill åta dig uppdrag som medförmyndare så kommer följande ingå i ditt uppdrag.

  • Ditt registerutdrag är bevis för att du är medförmyndare, det tar du med till banken och visar upp. 
  • När du är på banken ser du till att barnets konton överförmyndarspärras. Det är endast ett konto för löpande utgifter som inte ska ha spärr.
  • Du ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets tillgångar och i samband med det lämnar du in bevis på att barnets konton är spärrade.
  • Du är ansvarig för att barnets ekonomi och tillgångar används för barnets bästa.
  • Behöver du ta ut pengar från barnets spärrade konton så ska överförmyndaren först samtycka till detta. Du skickar in en ansökan till överförmyndaren. Ett eventuellt godkännande tas med till banken. Överförmyndaren kan även avslå ansökan om uttag.
  • Behöver du omplacera barnets pengar så ska överförmyndaren först samtycka till det.
  • Du företräder barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av saker som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.
  • Du får aldrig blanda ihop din egen ekonomi med barnets ekonomi.
  • Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.

Redovisning

Som medförmyndare har du samma skyldighet att redovisa som ställföreträdare för vuxna. Infomation om detta finner du under huvudrubriken "För god man och förvaltare".