Godmansföreningar

Är du god man eller förvaltare och vill gå med i en förening?

För dig som är god man/förvaltare i Skaraborg

Skaraborgs godman och förvaltarförening är en ideell förening som bland annat vänder sig till dig som är god man eller förvaltare. Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd i deras uppdrag, kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. De kan också erbjuda olika former av försäkringar för utövare av frivilligarbete.

På föreningens hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet. Tryck här.

För dig som är god man/förvaltare i Sjuhäradsbygden

God mans- och förvaltarföreningen i Sjuhärad är en intresseförening för godemän, förvaltare och förmyndare. Föreningen anordnar sammankomster bland annat i form av informationsträffar med representanter från olika myndigheter, studiecirklar och studiebesök. Genom föreningen kan du som medlem få erfarenhetsutbye och knyta kontakter. Medlem i föreingen kan du bli om du förordnats till god man/förvaltare eller förmyndare. Genom föreningen kan man även teckna en ansvarsförsäkring.

På föreningens hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet. Tryck här.