Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för personerna.

Ibland räcker det med annan hjälp eller att man får hjälp av sina anhöriga men ibland går inte det eller så finns inte dom möjligheterna. Det kan då bli aktuellt att få hjälp av en god man.

Gemensamt för personer som kan ha rätt till en god man är att det finns ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp. Det kan exempelvis vara på grund av:

  • En sjukdom
  • Ett psykiskt eller en fysiskt funktionsnedsättning
  • Försvagat hälsotillstånd eller ålderdom
  • Något liknande förhållande

Mer information om vem som kan bli god man, vad som ingår i uppdraget, arvode, redovisning med mera kan du läsa dig till i menyn. Där hittar du bland annat:
Vad ingår i uppdraget?
Redovisning och arvode
När bli jag god man
Ställföreträdare berättar

Du får gärna ta kontakt med oss så berättar vi mer.