Ny e-tjänst

Åtagande kan nu lämnas in via e-tjänst. Vi kommer att skicka ut åtagandehandling i pappersform även fortsättningsvis men den som vill kan underteckna åtagande genom e-tjänsten.

E-tjänsten går att använda även i de fall huvudmannen ska godkänna. En bild får då bifogas i e-tjänsten på huvudmannens godkännade för att det ska fungera för alla huvudmän med eller utan Bank ID. Åtagandet kan även skickas in som vanligt med post.