Anstånd

Årsredovisningen och redogörelsen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1:a mars. Anstånd för inlämnande av årsredovisning ska begäras senast den 29:e februari.

Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före den 1:a mars måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd. Begäran om anstånd skickas till ois@skovde.se skriv vilken akt anståndet gäller och anledning. Det går även bra att begära anstånd via brev. Begäran ska vara ÖIS tillhanda senast den 29:e februari och redovisningen ska då vara inlämnad innan den 15:e mars.