Sörja för person

Sörja för person innebär att man bevakar sin huvudmans personliga intressen. 

  • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
  • Besöka huvudmannen och se till att hen har en bra boendemiljö så hög livskvalitet som möjligt.
  • Ha kontakter med exempelvis vårdpersonal och hemtjänst för att se till att huvudmannen har det bra och får god vård och omsorg.
  • Ta initiativ till att huvudmannen får exempelvis en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation.
  • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
  • Hjälpa huvudman att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.