Förvalta egendom

 

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen. 

 • Att sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.
 • Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för ställföreträdaren, med undantag från det konto som ställföreträdaren ska ha tillgång till för huvudmannens löpande inkomster och utgifter. Där ska exempelvis lön eller pension sättas in och räknigar betalas ifrån.

Huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

Medgivande från överförmyndaren

För vissa saker behöver ställföreträdaren inhämta överförmyndarens samtycke innan någon åtgärd får göras, nedan listats några sådana tillfällen.

 • Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar.
 • Köp av aktier och andra placeringar än fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun.
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt.
 • Utlåning av huvudmannens egendom.
 • Driva en rörelse för huvudmannen.
 • Arvskifte
 • Utlåning eller lån