Årsräkning

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren i en årsräkning.
Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du som får ett uppdrag mitt i ett redovisningsår redovisar från det datum du tillträdde till sista dagen på redovisningsåret (31:a december).

I samband med årsräkningen skickar du också in en körjournal och en redogörelseblankett. I redogörelsen beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året samt anger om du vill ha arvode för ditt uppdrag eller inte. 

Om "förvalta egendom" inte ingår i ditt uppdrag ska du bara skicka in redogörelsen. Du behöver inte skicka in en årsräkning.

Inlämnande

Årsredovisningen och redogörelsen ska vara insänd till överförmyndaren före
den 1:a mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

Blankett

Blanketter för årsräkning samt redogörelse och körjournal hittar du till höger. Där finner du även hjälpblanketter för inkomster och utgifter.

Övrigt

Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Vid en särskild granskning ska alla verifikationer lämnas in till överförmyndaren. Under året behöver du därför spara kvitton och underlag som du kommer att behöva vid årsräkningen. Det ska förvaras i god ordning. Det handlar till exempel om fakturor, utbetalninsbesked för pension eller bidrag, kvitton på inköp som du har gjort åt din huvudman från huvudmannens konto. Det kan också vara kvittenser på pengar du lämnat till huvudmannen, boende eller anhöriga.

När du redovisar så är det kontaktprincipen som gäller. Det innebär att du redovisar inkomsterna och utgifterna när in och utbetalningarna inträffar, alltså först när transaktionerna bokförts på kontot.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda