Att sköta huvudmannens ekonomi

Du behöver löpande föra kassabok eller bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning.

Kassabok

Använd vår inkomst och utgiftsblankett, eller en egen kassabok. Det finns även olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av. Överförmyndaren kan begära att få se handlingar som till exempel kvitton och fakturor vid tillfälle. Ingår inte ”förvalta egendom” i ditt uppdrag så har du inte hand om huvudmannens ekonomi och kan bortse från detta.

Konton

Som ställföreträdare rekommenderas  du att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn:

  1. Transaktionskontot, det konto där du som ställföreträdare ser till att inkomster kommer in och utgifter betalas ifrån. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på transaktionskontot för den löpande ekonomin.
  2. Huvudmannens fickpengskonto
  3. Sparkonto

Alla konton ska självklart stå i huvudmannens namn. Du som ställföreträdare ska se till att alla konton utom transaktionskontot har en överförmyndarspärr. Genom att försäkra dig om att du bara har tillgång till ett transaktionskonto kan du skydda dig själv mot misstanke om förskingring. Du ordnar detta på banken. Läs mer om överförmyndarspärr och vad det innebär här.