Att sköta huvudmannens ekonomi

Att löpande bokföra din huvudmans ekonomi kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsräkning.

Kassabok

Det finns olika sätt att föra löpande bokföring när du har hand om huvudmannens ekonomi:

  • Redovisningsprogram- Ett program som är gratis att ladda ner och använda är PC ställföreträdare, klicka här.
  • Kassabok
  • Excel eller annat program på datorn
  • Inkomst och utgiftsblanketter  som finns på vår hemsida

Konton


Ställföreträdare rekommenderas att se till att det finns tre stycken olika kontotyper i huvudmannens namn:

  1. Transaktionskontot, det konto där du som ställföreträdare ser till att inkomster kommer in och utgifter betalas ifrån. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på transaktionskontot för den löpande ekonomin.
  2. Huvudmannens fickpengskonto
  3. Sparkonto

Mer information


För mer information om hur du sköter huvudmannens ekonomi gå till:
Betala räkningar
Fickpengar till huvudman
Konton med överförmyndarspärr