Små ekonomiska marginaler

Ibland finns det små ekonomiska marginaler och skulder att förhålla sig till. Hur kan man få huvudmannens ekonomi att gå ihop? Kan man som ställföreträdare få ut arvodet om huvudmannen har stora skulder?

Hållbar budget


Gör en budget utifrån de förutsättningar som finns. Vilka inkomster och utgifter har huvudmannen? Mer information hittar du exempelvis hos konsumentverket.
Budgetkalkylen – att göra en budget | Konsumentverket (hallakonsument.se)

Merkostnadsersättning


Undersök möjligheten att ansöka om merkostnadsersättning. Under vissa förutsättningar kan huvudmannen beviljas detta för extra levnadskostnader som ett funktionshinder medför. Ställföreträdarens arvode är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd merkostnadsersättning om man redan beviljats ersättning. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information. Det är dom som beslutar om detta.

Merkostnadsersättning- Försäkringskassan

Förbehålla arvodet


Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen eller skuldsaneringen. Det betyder att pengar till arvodet tas undan från utmätning eller skuldsanering. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över till att betala arvodet med. Då arvodet varierar kan du behöva kontakta Kronofogden för ett nytt beslut, tex om du fått ett högre arvode än tidigare år.

Budget och skuldrådgivinig


Hos kommunens budget-och skuldrådgivare kan du få råd, stöd och idéer om huvudmannen har stora problem med sin ekonomi. Det kostar inget att träffa en budget-och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig med att göra en budget för huvudmannen, få en översikt över skulderna och hjälpa huvudmannen om det behövs en skuldsanering.

Fonder och stipendier

Vänd dig till den kommun som huvudmannen är folkbokförd i för att undersöka vilka fonder och stipender som finns att söka.