Små ekonomiska marginaler

Nedan följer några punkter som du som ställföreträdare kan titta närmare på för att få huvudmannens ekonomi att gå ihop.

Hållbar budget


Om huvudmannen har många eller stora skulder kan det vara svårt att göra upp en hållbar budget. Du kan då få stöd och rådgivning hos budget- och skuldrådgivare i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Dom kan hjälpa till med att förbättra huvudmannens ekonomi, att upprätta en budget och att ordna med eventuell skuldsanering.

Merkostnadsersättning


Undersök möjligheten att ansöka om merkostnadsersättning. Under vissa förutsättningar kan huvudmannen beviljas detta för extra levnadskostnader som ett funktionshinder medför. Ställföreträdarens arvode är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd  merkostnadsersättning om man redan beviljats ersättning. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information. Det är dom som beslutar om detta.

Merkostnadsersättning- Försäkringskassan

Förbehålla arvodet


Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen eller skuldsaneringen. Det betyder att  pengar till arvodet tas undan från utmätning eller skuldsanering. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över till att betala arvodet med. Då arvodet varierar kan du behöva kontakta Kronofogden för ett nytt beslut, tex om du fått ett högre arvode än tidiagre år.

Bugdet och skuldrådgivinig


Hos kommunens budget-och skuldrådgivare kan du få råd, stöd och idéer om huvudmannen har stora problem med sin ekonomi. Det kostar inget att träffa en budget-och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig med att göra en budget, få en översikt över skulderna och hjälpa dig om det behövs en skuldsanering.