Spara handlingar

Du behöver spara handlingar så som kvitton, kvittenser, fakturor som kan styrka vad du gjort i uppdraget. Underlagen kan komma till användning i olika situationer, främst vid granskning av din redovining där du ska kunna uppvisa det överförmyndaren efterfrågar. Vi kan efterfråga andra underlag än det som uttryckligen står i årsräkningen om vi anser att det behövs.

Berätta för anhöriga att du är ställföreträdare så att de vet om det och kan kontakta överförmyndaren om något skulle hända dig. Anhöriga får däremot inte ta del av handlingar och personuppgifter kring din huvudman, det får bara du själv ta del av.

Spara handlingar


Spara alla handlingar så länge ditt uppdrag pågår och sedan ytterligare i 3 år. Handlingarna behöver sparas eftersom huuvudman eller huvudmannens dödsbo har såkallad klanderrätt i 3 år från att de tagit del av redovisningshandlingar. Det innebär att de kan föra en skadeståndstalan mot dig i tingsrätten om de tycker att du har orsakat huvudmannen ekonomisk skada. 

När tre år har gått lämnar du handlingarna till behörig dvs huvudmannen om hen inte längre har en ställförträdare, dödsboet om huvudmannen har gått bort eller nuvarande ställföreträdare. Vill de inte ha handlingarna ska du ändå överlämna dom, behörig får sedan göra vad de vill med handlingarna.