Fördelning av egna medel

Fördelningen av egna medel från socialtjänsten ska upphöra när du som god man eller förvaltare tillträder i ett uppdrag.

Personer som har utmaningar i sin ekonomi och till exempel riskerar att bli avhyst från sin bostad eller få elen avstängd kan få hjälp av socialtjänsten genom fördelning av egna medel. Det innebär att socialtjänsten förfogar över personens inkomster genom en fullmakt. 

Är du god man eller förvaltare för en huvudman som har den här hjälpen från socialtjänsten så ska du se till att det avslutas.

Hjälpen från socialtjänsten är endast en tillfällig lösning i väntan på god man eller förvaltare. Det är du som god man eller förvaltare som har hand om huvudmannens ekonomi och som är redovisingsskyldig gentemot överförmyndaren när du blivit förordnad. Ingen annan ska ha hand om huvudmannens ekonomi eller betala räkningar.