Registerutdrag

Registerutdraget är beviset för att du är god man eller förvaltare för din huvudman. Här står vilka delar som ingår i ditt uppdrag och när det startade.

Spara registerutdraget i original för att kunna visa upp. Personer eller myndigheter som efterfrågar att få se registerutdraget kan få en kopia.

Om ditt uppdrag löper på i många år kan det ibland uppstå behov av ett förnyat registerutdrag. Kontakta oss och be om ett nytt i så fall.

Registerutdrag till Pensionsmyndighet och Försäkringskassan 


Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens utbetalningar betalas ut per myndighet. Huvudmän som har pensionsförmåner från Pensionsmyndigheten och samtidigt en månatlig ersättning från Försäkringskassan får två separata utbetalningar. Detta innebär att huvudmannens skatteavdrag och övriga avdrag kommer att ske på respektive betalning.

Som ställföreträdare måste du därför skicka ditt registerutdrag till den myndighet som betalar ut ersättning till huvudmannen. Om huvudmannen har ersättning från båda myndigheterna ska du skicka registerutdraget till både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Du skickar kopia av ditt registerutdrag till:

  • Försäkringskassans Inläsningscentral 839 88 Östersund
  • Pensionsmyndigheten, 106 44 Stockholm