Post och försäkring

Särskild postadress


Du kan anmäla särskild postadress hos Skatteverkat för att huvudmannen post ska nå dig i tid och inte komma bort. Gör ingen adressändring eftersom huvudmannen ska vara folkbokförd på den adress där han eller hon bor. Gör heller ingen eftersändning av huvudmannens post.

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.

Den särskilda postadressen används av de myndigheter och företag som uppdaterar sina register mot folkbokföringen. Det gäller exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, kommuner och regioner.

Du måste själv meddela övriga myndigheter och företag. Vanliga brev går fortfarande till huvudmannens vistelseadress. 

Du kan inte få huvudmannens post till din digitala brevlåda


Den särskilda postadress som du registrerar hos Skatteverket kopplas till huvudmannens personnummer och folkbokföringsuppgifter. 

Det finns tjänster som erbjuder digitala brevlådor, där man får sin egen myndighetspost digitalt. Dessa tjänster är ofta kopplat till ditt personnummer och inloggning sker med ditt Bank-ID. När det är kopplat till ditt eget personnummer går det inte att få huvudmannens myndighetspost till ditt eget konto.  

Ansvarsförsäkring


Det är din huvudman, inte överförmyndaren, som anses vara din uppdragsgivare. Du omfattas därför inte av de ansvarsförsäkringar som kommunen ofta har för sina anställda. I regel täcks inte heller en uppkommen ersättningssituation med anledning av ett uppdrag av ansvarsdelen i vanliga hemförsäkringar.

Fundera därför på om du vill teckna en separat ansvarsförsäkring med anledning av ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Det finns försäkringsbolag som erbjuder sådana försäkringar. 

Godmansföreningar brukar kunna erbjuda sina medlemmar att teckna sådana försäkringar. 

Läs mer om godmansföreningar här.

Huvudmannens försäkringar


Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring, och att de stämmer med din huvudmans behov. En flytt till ett mindre boende kan till exempel göra att omfattningen av din huvudmans hemförsäkring behöver ändras. Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring bör du hjälpa personen att teckna en. Motsätter sig huvudmannen detta är det bra att få det skriftligt bekräftat av huvudmannen.