Stöd i uppdraget

Som god man eller förvaltare är det viktigt att du är insatt i din roll för att kunna göra en bra insats. Nedan har vi listat olika former av stöd eller informationskällor som kan vara bra att känna till.

 

Utbildningar
 

Överförmyndare i samverkan har digitala föreläsningar att anmäla sig till i form av introduktionsutbildning och redovisningsutbildning för gode män och förvaltare. Boka in dig på en tid som passar dig: Utbildning (skovde.se)

Mentorskap

Du som är god man eller förvaltare kan få en mentor (en erfaren god man) som hjälp och stöd. Mentorskapet har man under 6 månader samt kommande årsredovining om denna inte faller inom de 6 månaderna. Vill du ha en mentor är du välkommen att kontakta oss.

 

Godmansföreningar

Gå med i en förening för att få erfarenhetsutbyte. De kan erbjuda gemenskap, studiecirklar, försäkring för godemän och mycket annat.  

Östra Skaraborgs godman och förvaltarförening (SGF)

https://godmaniskaraborg.webnode.se/

Godmans- och förvaltarföreningen i Sjuhärad (GMF)

GMF Sjuhärad – God man och förvaltarföreningen i Sjuhärad (gmfsjuharad.se)

 

Litteratur 

Det finns gott om böcker som handlar om att vara god man och förvaltare. Sök på nätet eller låna på biblioteket.

 
Program för redovisning


Det finns olika sätt att föra löpande bokföring när du har hand om huvudmannens ekonomi. 

Man kan använda sig av olika program. Söker man på nätet efter redovisningsprogram för godemän får man upp många alternativ.

Ett program som är gratis att ladda ner och använda är PC ställföreträdare
PC-ställföreträdare - PERIBON

Andra sätt som fungerar är:

Kassabok
På datorn, i excel eller annat program
Inkomst och utgiftsblanketter  som finns på vår hemsida

 

Myndigheter

Överförmyndare kan svara på frågor kring godmanskapet/förvaltarskapet och din roll men det finns många andra myndigheter som kan hjälpa dig i ditt uppdrag när det gäller frågor kring din huvudman exempelvis gällande ersättning, bidrag, pension, skatt, konsumtion etc. 

• Forsakringskassan.se

• Pensionsmyndigheten.se

• Kronofogden.se

• Skatteverket.se

• Konsumentverket.se

• Konsumenternas.se

• Hallakonsument.se

• Ersattningskollen.se