Föräldrars redovisning

Vid fri förvaltning behöver du inte redovisa ditt barns ekonomi till överförmyndaren.

Vid kontrollerad förvaltning, det vill säga om ditt barn har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp så ska du som förälder redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren.

Vid kontrollerad förvaltning ska följande redovisningar göras:

Tillgångsförteckning

När barnets tillgångar blivit större än åtta prisbasbelopp ska du som är förälder redovisa till oss.

Du börjar med att lämna in en förteckning till oss som visar barnets alla tillgångar. Du ska även skicka med underlag från banken som visar att de uppgifter som du har lämnat i tillgångsförteckningen stämmer.

Du hittar tillgångsförteckningen bland våra blanketter.

Årsräkning

Senast den 1:a mars varje år ska du skicka in en årsräkning som visar hur du har förvaltat barnets ekonomi under föregående år.

Årsräkningen ska visa barnets tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. I årsräkningen ska du också göra en sammanställning av de inkomster och utgifter som barnet har haft under perioden.

Kravet på redovisning betyder att du måste bokföra alla transaktioner som du gör på barnets konton. Du ska spara alla underlag.

Sluträkning

När barnet fyller 18 år är du inte längre förmyndare för barnet. Därför ska du lämna in en sluträkning till oss. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då barnet fyllt 18 år.