Överförmyndarspärrat konto

Huvudregeln är att du som förälder kan ta ut pengar från ditt barns bankkonton utan överförmyndarens samtycke. 

Du behöver överförmyndarens samtycke om du ska ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Överförmyndarspärr gäller för följande:

  • När ett barn ärver pengar över ett prisbasbelopp.

  • När ett barn ärver pengar med villkor om särskild överförmyndarkontroll.

  • När ett barn får pengar utbetalt från försäkringsbolag eller vissa myndigheter.

  • När tingsrätten eller överförmyndaren har beslutat att någon annan än du som förälder ska ansvara för barnets ekonomi.

 

Överförmyndarspärren gäller mot dig som förälder och betyder att du bara kan ta ut pengar från kontot efter beslut från oss. Observera att ett uttagsmedgivande inte ger dig rätt att sätta in pengar på ditt konto.

Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.