Uttag från spärrat konto

Om ditt barn har tillgångar som är placerade på konto med överförmyndarspärr betyder det att överförmyndarens samtycke krävs för att du ska kunna göra uttag från kontot.

Du behöver ansöka om vårt samtycke till uttag skriftligt. Är båda föräldrarna förmyndare krävs båda föräldrarnas underskrift på ansökan om uttag. Gå till "blanketter" för att hitta ansökan om uttag.

I ansökan ska du skriva vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank och vilket konto och vad pengarna ska användas till. Pengarna ska inte användas till något som ingår i din underhållsskyldighet som förälder. Är barnet över 16 år ska barnet alltid skriva under ansökan.

Vi lämnar samtycket till uttag genom ett beslut som du tar med till banken. När pengarna har använts ska du redovisa det till oss genom kopia av kvitto eller liknande. Det är viktigt att pengarna använts till det som du har ansökt om.