Omplacering av barns tillgångar

När barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp


Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp behöver du inte överförmyndarens samtycke till de placeringar som du som förälder önskar göra.

Om ditt barns tillgångar finns på ett överförmyndarspärrat konto och du vill omplacera pengarna till en annan sparform ska det normalt sett kunna göras utan överförmyndarens samtycke. Den nya sparformen ska vara överförmyndarspärrad eller kopplad till ett överförmyndarspärrat konto.

Om barnets bank inte går med på att utföra omplaceringen kan du använda blanketten för ansökan om uttag för omyndig. Skriv då på blanketten att banken kräver överförmyndarens samtycke.

När barnets tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp


Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp behöver du överförmyndarens samtycke till vissa placeringar. Det gäller placering i aktier och  kapitalförsäkring.

Överförmyndaren kontrollerar att omplaceringens syfte stämmer med lagens bestämmelser om vad barnets pengar ska användas till.

Vi lämnar samtycket till omplacering genom ett beslut som du tar med till banken. När du har gjort omplaceringen ska du skicka in ett underlag till oss som visar att omplaceringen har gjorts.