Sant eller falskt om godmanskap

För er som svarat på "Sant eller falskt om godmanskap". Man kunde se de rätta svaren direkt efter att man slutfört testet men här kommer lite mer utvecklande svar.

 1. Påstående: Godmanskap beviljas alltid vid behov oavsett om man vill ha det eller inte.
  Det stämmer inte. 86% har svarat rätt.
  Godmanskap beviljas bara om huvudmannen (personen som ska ta emot hjälpen) själv vill ha en god man. Förutsatt att personen kan uttrycka den viljan.

 2. Påstående: Ett godmanskap kan man ansöka om ifall man pga sitt hälsotillstånd har svårt att själv sköta sin ekonomi eller ta vara på sina rättigheter.
  Det stämmer. 100% har svarat rätt.

 3. Påstående: Ett godmanskap innebär att personen som har god man förlorar sin rättshandlingsförmåga.
  Det stämmer inte. 94% har svarat rätt.
  Personen behåller sin rättshandlingsförmåga och kan tillexempel ingå avtal eller bestämma över sina pengar, men i och med godmanskapet går man med på ett samarbete med den som är god man och behöver därmed ta hänsyn till att godemannen behöver kunna utföra sitt uppdrag.

 4. Påstående: Har man en gång blivit beviljad ett godmanskap så kommer man automatiskt att ha det livet ut.
  Det stämmer inte. 98% har svarat rätt.
  Ett godmanskap kan upphöra när behovet inte längre finns eller om huvudmannen inte längre vill ha hjälpen. Det är tingsrätten som tar beslut om upphörande.

 5. Påstående: Den som har hjälp av en god man betalar i regel själv arvodet till den godemannen.
  Det stämmer. 61% har svarat rätt.
  Här kan du läsa mer om arvode: Arvode (skovde.se)

 6. Påstående: Om ett godmanskap behöver jämkas dvs att någon del (förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person) behöver läggas till eller tas bort så kan den godemannen ansöka om det.
  Det stämmer. 87% har svarat rätt.

 7. Påstående: Det är överförmyndaren som beslutar om anordnande, jämkning och upphörande av godmanskap.
  Det stämmer inte. 38% har svarat rätt.
  Det är Tingsrätten som gör det.

 8. Påstående: En anhörig kan i regel inte vara god man.
  Det stämmer inte. 86% har svarat rätt.
  En anhörig kan vara god man förutsatt att personen godkänns vid den lämplighetsprövning som överförmyndaren gör. 

 9. Påstående: I ett godmanskap hjälper den godemannen till med allt i huvudmannens liv.
  Det stämmer inte. 91% har svarat rätt.
  En god man hjälper till med saker som faller inom ramarna för uppdraget. Det vanligaste är att ett uppdrag innefattar alla tre delar (förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person). En god man hjälper inte till med praktiska sysslor som att handla, städa etc.

  Läs mer här: Vad kan jag få hjälp med? (skovde.se)

 10. Påstående: ett godmanskap innebär ett samarbete mellan huvudman och god man.
  Det stämmer. 100% har svarat rätt.

 11. Påstående: ett godmanskap kan bestå av en eller flera delar (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).
  Det stämmer. 100% har svarat rätt.


 12. Påstående: Vid godmanskap kan den godemannen ta ut sparpengar från huvudmannens konto utan att ansöka om tillstånd från överförmyndaren.
  Det stämmer inte. 78% har svarat rätt.
  Utgångspunkten är att sparkontot är överförmyndarspärrat vilket det ska vara. En god man behöver alltid överförmyndarens tillstånd för att använda pengar från huvudmannens överförmyndarspärrade konton. Huvudmannen själv kommer åt pengarna.

 13. Påstående: Vad som ingår i uppdraget vid ett godmanskap skiljer sig i regel inte från ett förvaltarskap.
  Det stämmer. 31% har svarat rätt.
  Vid ett förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina tillgångar. Vad som ingår i själva uppdraget (Förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person) skiljer sig dock inte nämnvärt vid förvaltarskap. Vad som ingår kan däremot skilja sig från olika huvudmän beroende på förutsättningar oavsett om det är ett förvaltarskap eller ett godmanskap.