Handikappersättning ersätts av merkostnadsersättning efter år 2020

För dig vars huvudman redan har handikappersättning beviljad finns det övergångsregler som gäller till och med den 30 juni 2021. Läs mer här:

För dig som idag ska ansöka om ersättning för din huvudman gäller att du ska ansöka om merkostnadsersättning.

Det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att din huvudman ska kunna beviljas merkostnadsersättning.

Kolla vad som gäller för din huvudman. Information och frågor kring ersättingen hänvisar vi till Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer:

Merkostnadsersättning för vuxna (forsakringskassan.se)