Enkät om uppdraget som god man

Du som är ställföreträdare kan svara på enkäten april ut.

Vi skulle uppskatta om du vill ta dig tid att svara på 20 stycken öppna frågor på temat "hur du upplever rollen som god man". Det tar ca 10-15 minuter. Enkäten är anonym. 

Vem som helst kan svara. Vi använder titeln "god man" i enkäten men du som är eller har varit ställföreträdare med en annan titel är givetvis också välkommen att delta. 

Vi vill med svaren från enkäten se vad vi skulle kunna förbättra. Information om enkäten kommer även att skickas ut med informationen om kommande årsräkning.

Då programvaran även har andra användningsområden så sammanställer den poäng på slutet men detta är alltså inget test utan den räknar ihop hur många frågor du har svarat på. 

Enkät- stängd