Deklarationsombud

Den som ska deklarera för en annan persons räkning behöver vara deklarationsombud. Läs mer här:

För att bli en persons ombud behöver man anmäla detta till Skatteverket oavsett om man är ställföreträdare eller inte och ska deklarera för en annan persons räkning. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ombud, hur du blir det och hur du kan deklarera för en annan persons räkning. 

Ombud- Skatteverket