Deklarationsombud

Den som ska deklarera för en annan persons räkning behöver vara deklarationsombud.

Att man är en persons ombud behöver man anmäla till Skatteverket oavsett om man är ställföreträdare eller inte och ska deklarera för en annan persons räkning. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ombud, hur du blir det och hur du kan deklarera för en annan persons räkning. 

Ombud- Skatteverket

Förstår din huvudman vad saken gäller och klarar av att skriva under själv så behöver personen inte ha ett deklarationsombud.