Att byta bank för sin huvudman

I återkopplingen på vårt kunskapstest har vi nu förtydligat informationen om byte av bank. Läs mer här:

Att byta bank för huvudmannen kräver inte överförmyndarens samtycke. Däremot krävs huvudmannens eget godkännande till detta om han eller hon förstår vad saken gäller.

Rättelse: Ibland vill banken ändå ha överförmyndarens tillstånd. Vi vet att ställföreträdare ibland stöter på detta och vi har då hänvisat till att skriva ett mejl till oss där vi ger ett skriftligt svar som ställföreträdaren får visa upp för banken. 

Tillstånd från överförmyndaren (skovde.se)