Vad ingår inte i uppdraget?

En ställföreträdare ska inte utföra praktiska sysslor. Nedan följer några exempel med information om vem som istället ska utföra uppgiften. Att ordna eller ansöka om att dessa insatser utförs om det behövs är däremot godemannens uppgift då faller inom bevaka rätt eller sörja för person.

Hämta ut mediciner
Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Promenera, gå på bio, fika
Anhörig, kontaktperson, ledsagare. personlig assistent.

Påminna om möten, motivera att söka jobb
Anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Följa med till läkare
Anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent. Även ledsagare kan i vissa fall följa med till läkare.

Handla
Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Klä på sig, äta, sköta hygien
Anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.