Tillgångsförteckning (God man/ Förvaltare)

Tillgångsförteckningen är det första du ska lämna in när du påbörjat ett nytt uppdrag. I samband med detta lämnar du även in en släktutredning. Förteckningen ska visa din huvudmans tillgångar och skulder den dag du blev förordnad och ska vara inlämnad inom två månader från det att du blev god man eller förvaltare.