Tillgångsförteckning (Legal förmyndare/ Särskild förordnad förmyndare/ Medförmyndare)

Tillgångsförteckningen lämnar du som förmyndare in för att redovisa den omyndiges tillgångar och eventuella skulder. Den upprättas den dag den omyndiges tillgångar överstiger 8 basbelopp och ska lämnas in till överförmyndaren inom två veckor. Om den omyndige har två förmyndare ska båda skriva under tillgångsförteckningen.