Redogörelse (God man/ Förvaltare)

Den här blanketten fyller du i och skickar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. I redogörelsen beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under året eller perioden som gått sedan föregående redogörelse. Du uppger också om du vill ha arvode eller inte.