Körjournal

Den här blanketten använder du för att redogöra för dina bilresor i ditt uppdrag som god man/förvaltare. Du lämnar in körjournalen i samband med årsräkningen/sluträkningen och din redogörelse.