Års- och sluträkning (God man/ Förvaltare/ Legal förmyndare)

Samma blankett används för att göra både års och sluträkning. På blanketten kryssar du i om det gäller en årsräkning eller en sluträkning. Årsräkningen lämnar du in före den 1:a mars varje år för att redovisa din huvudmans föregående års ekonomi. Du ska även lämna in en redogörelse samt körjournal.